مهر ۰۶

نگاهی به مستند ایلان ماسک: مرد آهنی واقعی(Elon Musk: The Real Life Iron Man)

هوش مصنوعی ۵ مهر ۱۳۹۹

مطالب سایبر سینما

استودیوهای فیلمسازی و شبکه‌های مختلف رسانه‌ای، آثار سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی را بستر جذاب و مناسبی برای انتقال مفاهیم فلسفی مورد نظر خود می‌دانند. فعالان فیلمسازی حوزه سایبر نیز از این مقوله مستثنی نیستند. صفحه سایبر‌سینمای سایبربان، دریچه‌ای است به روی علاقه‌مندان سینمای سایبری تا مفاهیم نهفته در دنیای هکرها، شبکه‌های اجتماعی، مباحث هوش مصنوعی، دنیای فناوری اطلاعات و... را با چاشنی هنر هفتم، واکاوی کنند.