English

امنیت

تعداد مطالب مرتبط : 3

— نویسنده احمد کاظمی

در تحقیقات اخیر شرکت کسپرسکی مشخص شده است که سرقت اطلاعات و هویت افراد در سراسر جهان یک امر فراگیر شده است و هر فرد می تواند یک قربانی باشد.

— نویسنده احمد کاظمی

اخیرا در سطح شبکه اجتماعی اینستاگرام، رد پای فروشندگان وب تاریک برای تبلیغ اجناس غیر قانونی خود در این شبکه دیده شده است.

— نویسنده مهرداد دهقان

دنیل هاستینگ یکی از بزرگترین میزبان های وب تاریک هک شد.

— نویسنده مهرداد دهقان

هویت دیجیتال در وب تاریک با قیمت بسیار پایین به فروش می رسد.

— نویسنده مهرداد دهقان

هند سیستمی طراحی کرده است که فعالیت های مجرمانه در وب تاریک را ردیابی می کند.

— نویسنده احمد کاظمی

عدم متمرکز بودن فعالیت های مجرمانه در وب تاریک، پالایش این بستر را از تجارت های غیر قانونی همچون مواد مخدر، غیر ممکن ساخته است.

خرداد ۲۷