تیر ۲۰
مرتضی خاکپور
دبیر خبر | ۶ اسفند ۱۳۹۸

یومکس 2020: آموزش سربازان در واقعیت مجازی

شرکت فرانسوی نکستر از دو سامانه آموزشی واقعیت مجازی برای سربازان رونمایی کرد.

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ شرکت فرانسوی «نکستر ترینینگ» (Nexter Training)، زیرمجموعه «نکستر سیستم» (Nexter Training)، در زمان برگزاری اجلاس و نمایشگاه بین‌المللی سامانه‌های بدون سرنشین، یومکس 2020 (UMEX 2020)، از چندین محصول آموزش در واقعیت مجازی و سامانه‌های یادگیری الکترونیکی رونمایی کرد. این شرکت با استفاده از فناوری‌های واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی محیط‌های آمورشی مختلفی را به وجود می‌آورد.

نکستر از 2 محصول شبیه‌سازی رونمایی کرد که «تمرین عملیات مجازی» (Virtual Operation Training) و «تمرین تعمیر و نگهداری مجازی» (Virtual Maintenance Training) نام دارند. اولین سیستم به منظور آموزش کار با توپخانه «CAESAR» در محیط مجازی و دومین ابزار به آموزش تعمیر و نگهداری انواع سلاح‌ها مانند P20 می‌پردازد.

با وجود این که سیستم دوم در ابتدا تنها برای آموزش نگهداری تجهیزات توسعه پیدا کرده بود، امکان بهره‌مندی از آن در زمینه‌های دیگر نیز وجود دارد. هدف این سیستم کاهش زمان موردنیاز سربازان برای رسیدگی به تجهیزات و حذف هزینه‌های اضافی برای آموزش‌های نظامی مختلف به آن‌ها است.

سیستم CAESAR به حسگری مجهز است که امکان شناسایی موقعیت دست کاربران را در محیط مجازی فراهم می‌کند؛ بنابراین آن‌ها به صورت کاملاً واقعی با اشیا ساختگی تعامل داشته و به تمرین می‌پردازند.

نکستر پلتفرمی به نام «Generic Virtual Training» دارد که توسط ارتش فرانسه مورد تأیید قرار گرفته است. نکستر به کمک این بستر می‌تواند به سرعت محیط‌های آموزشی موردنیاز را شبیه‌سازی کند.

منبع: سایبربان

نظرات