English

کلاهبرداری از تماس‌های بین‌المللی متوقف شد


آذری جهرمی، وزیر ارتباطات از توقف شیوه جدیدی از کلاهبرداری که از طریق تماس بین‌الملل با کاربران تلفن همراه انجام می‌گرفت، خبر داد.
اردیبهشت ۰۶