چین؛ متهم اصلی هک پارلمان اسکاتلند


نویسنده:
مقامات اسکاتلند، پس از گذشت مدت اندکی از هک پارلمان این کشور، با اعلام تکمیل تحقیقات در این مورد، چین را متهم اصلی این حمله سایبری، دانست.
مقامات اسکاتلند، پس از گذشت مدت اندکی از هک پارلمان این کشور، با اعلام تکمیل تحقیقات در این مورد، چین را متهم اصلی این حمله سایبری، دانست.