پروژه‌ی تالونز آزمایش شد


نویسنده:
سازمان دارپا پروژه‌ی تالونز را برای بهبود ارتباطات از راه دور، شناسایی و ردیابی هدف برای اولین بار روی کشتی‌های کوچک و بدون سرنشین آزمایش کرد.
اسفند ۲۷