English

همکاری زیمنس و کرونیکل برای رصد تهدیدات بخش انرژی


نویسنده:
شرکت‌های صنعتی زیمنس و کرونیکل، به منظور یاری شرکت‌های بزرگ تامین کننده برق جهان، همکاری خود را آغاز کردند.
تیر ۳۱