English

لاکد شیلدز 2019/ برد فرانسه در رقابت دفاع سایبری


نویسنده:
نمایندگان کشور فرانسه، در یکی از معتبرترین رقابت‌های دفاع سایبری جهان، به عنوان برترین تیم امنیتی، برگزیده شدند.
خرداد ۲۷