English

قابلیت پیام‌رسانی در آخرین نسخه گوگل مپس مشاهده شد


یکی از کاربران ردیت به نام snju2cool اخیرا اسکرین‌شاتی از اپلیکیشن گوگل مپس منتشر کرده که قابلیت پیام‌رسانی را در آن به نمایش می‌گذارد.
خرداد ۲۶