| هشدار وزارت امنیت داخلی آمریکا؛

سرنگ‌های هوشمند در تیررس هکرها


نویسنده:
وزارت امنیت داخلی آمریکا هشدار داده که امکان کنترل هکرها بر سرنگ‌های هوشمند و استفاده‌های خطرناک از آن‌ها وجود دارد.