English

راه‌ سازی اتوبان فضایی داده، به ژاپن


نویسنده:
شرکت ایرباس به‌منظور ایجاد یک بزرگ‌راه پهن‌باند داده در فضا، از مدار زمین آهنگ، بهره می‌گیرد.
آبان ۳۰