English

حمله هکرهای اندونزی به ده‌ها سایت کشور مالزی


هکرهای کشور اندونزی، مسئولیت حمله به بیش از ۳۰ سایت اینترنتی متعلق به کشور مالزی را پذیرفتند، علت این حمله اشتباه در نصب پرچم کشور اندونزی عنوان شد.
مهر ۰۱