توییت استورم؛ امکان جدید توییتر


نویسنده:
هنوز تبلیغات رسمی برای ارائه توییت استورم «tweetstorm» شروع نشده است، اما به‌زودی شما قادر به تولید توییت استورم‌های خود خواهید بود.