English
| در جهت توافق جهرمی با بانک مرکزی صورت گرفت؛

تعویق قطع کدهای دستوری موبایل


نویسنده:
یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از توافق وزیر ارتباطات با بانک مرکزی برای تعویق در اجرای طرح قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) خبر داد.
بهمن ۰۳