تعلیق چندین حساب کاربری در توییتر با ادعای مقابله با تروریسم


نویسنده:
توییتر، 935897 حساب کاربری را در این شبکه اجتماعی به علت نقض قوانین خود و ترویج تروریسم تعلیق کرده است.