English

به‌روزرسانی راهبرد ملی هوش مصنوعی در کاخ سفید


نویسنده:
دولت ترامپ، با اضافه کردن یک مورد به موارد طرح راهبردی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی در دولت اوباما، آن را به‌روزرسانی کرد.
تیر ۳۱