بررسی 3 فرماندهی سایبری در قاره اروپا


نویسنده:
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با برگزیدن رویکردهای پویا در عرصه سایبری، قصد مقابله جدی با تهدیدات دارند.
آذر ۲۲