English
| توسط بدافزار در پایانه فروش؛

اطلاعات میلیون‌ها مشتری رستوران‌های آمریکایی سرقت شد


هکرها با استفاده از یک بدافزار در پایانه‌های فروش اطلاعات کارت مشتریان چند رستوران آمریکایی را جمع‌آوری کرده‌اند. اطلاعات ۲.۱۵ میلیون کارت در وب تاریک برای فروش عرضه‌شده است.
خرداد ۲۷