English

آلودگی جهانی در مادربرد سوپرمیکرو


نویسنده:
وجود یک آسیب‌پذیری در مادربردهای شرکت سوپرمیکرو باعث شده است تا سرورهای سراسر جهان مورد نفوذ واقع شوند.
مهر ۰۱