آسیب‌پذیری اینترنت 4G و خطر برای شهرهای هوشمند


نویسنده:
آسیب‌پذیری گسترده‌ای در اینترنت نسل چهار «4G» پیداشده است که تمامی تجهیزات متصل به این سیستم و همچنین شهرهای هوشمند را در معرض خطر قرار می‌دهد.