English

گوگل APIهای مسدوکننده تبلیغات مرورگر کروم را از بین می‌برد


گوگل قصد دارد تغییراتی را روی افزونه‌های مرورگر کروم اعمال کند که باعث نارضایتی برخی توسعه‌دهندگان شده است.
تیر ۳۱