English

پرداخت بر بستر بلاک‌چین غیرمجاز است


بانک مرکزی: ایجاد شبکه پولی و پرداخت بر بستر بلاک‌چین غیرمجاز است.
مهر ۲۲