واقعیت مجازی چیست؟ بخش پنجم


نویسنده:
واقعیت مجازی در کنار فوایدی که ارائه می دهد، مشکلاتی مانند اختلالات ذهنی و سردردهای شدید نیز ایجاد خواهد کرد.
آبان ۲۷