هک پورتال شغلی اسرائیل توسط هکر ایرانی


نویسنده:
 طی حمله ای که روزهای گذشته به پورتال کار اسرائیل به نام cvideo اتفاق افتاد, اطلاعات بیش از ۳٫۳۰۰ کاربر آن برای عموم به اشتراک گذاشته شد.
آذر ۲۰