هوش مصنوعی؛ چهارمین انقلاب صنعتی چین


نویسنده:
در این گزارش به بررسی هوش مصنوعی در چین و ابعاد مختلف آن می پردازیم.
آذر ۲۲