آبان ۱۱
دبیر خبر | ۲ بهمن ۱۳۹۷

همکاری دفاعی لندن و نیویورک در حوزه سایبری

شهرهای لندن و نیویورک، همکاری دفاع سایبری خود را در چارچوب اتحاد جهانی سایبری، آغاز کردند.

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ اداره توسعه سریع امنیت سایبری لندن (LORCA)، یکی از طرح‌های دولتی بریتانیا برای ارتقای سطح امنیت سایبری این کشور، در راستای فعالیت در اتحاد جهانی سایبری (GCA)، همکاری دفاعی خود را با شهر نیویورک و سازمان توسعه اقتصادی این شهر، آغاز کرد.

هدف از این همکاری دفاعی که در حوزه سایبری ادامه خواهد یافت، کمک به شرکت‌های امنیت سایبری برای توسعه در مقیاس جهانی، اعلام شده است.

اتحاد جهانی سایبری، یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی که با استفاده از طیف وسیعی از شرکای اختصاصی، به فعالیت در راستای کاهش تهدیدات سایبری در سراسر جهان می‌پردازد.

این نهاد بین‌المللی، با بخش فناوری دفتر شهردار نیویورک و سازمان توسعه اقتصادی این شهر، در راستای توسعه راهکارهای امنیتی بهتر برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و اطمینان از اقناع سرمایه‌گذاران بریتانیا، همکاری می‌کند.

این مشارکت، همرسانی منابع و دانش، حل مسائل امنیت سایبری جهانی و تعمیق روابط نوآوران سایبری فعال در نیویورک و بریتانیا را سبب می‌شود.
 

منبع:

نظرات