English

همکاری ترکیه و امریکا در زمینه امنیت سایبری


نویسنده:
در راستای افزایش تراز تجاری میان دو کشور، نمایندگانی از چند شرکت بزرگ امریکایی به استانبول سفر خواهند کرد.
مهر ۲۲