English
| معاون وزیر ارتباطات؛

هر دقیقه ۲۰۴ میلیون کلیدواژه روی گوگل جستجو می‌شود


معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه پردازش حجم عظیمی از دیتا دراختیار ۴ شرکت بزرگ فناوری دنیا است، گفت: هر دقیقه ۱۵۶ میلیون ایمیل درجهان ارسال و ۲۰۴ میلیون کلیدواژه روی گوگل جستجو می شود.
خرداد ۲۶