نگهداری ناایمن اطلاعات خصوصی نظامیان آمریکا جنجال آفرید


نویسنده:
مقدار زیادی از فایل‌های متعلق به نظامیان آمریکایی به طور ناایمن روی سرورهای متعلق به شرکت آمازون نگهداری شده و افشای این موضوع باعث نگرانی‌های جدی شده است.