English

معرفی کتاب نبرد خاموش


نویسنده:
اندیشکده هادسون، اخیرا در گزارشی کوتاه، از چاپ دوباره کتاب «نبرد خاموش؛ نوشتاری بر لزوم شناخت جهان اطلاعات»، خبر داد.
اسفند ۰۲