| معرفی کتاب

مزدوران سایبری؛ دولت، هکرها و قدرت


نویسنده:
کمبریج به‌تازگی از جدید‌ترین اثر مکتوب انتشارات این دانشگاه در حوزه امنیت دیجیتال با عنوان: «مزدوران سایبری؛ دولت، هکرها و قدرت» رونمایی کرد.
آبان ۲۷