آبان ۲۷

مایکا، ترجمانی از فیلم سینمایی HER


نویسنده:
یک گام بلند
آبان ۲۷