English

ماجرای جالب کشف اولین ویروس موبایل


در سال‌های میانی دهه گذشته هنوز خبری از بدافزار و ویروس در دنیای موبایل نبود اما محققان سایبری و متخصصان امنیتی در مورد قریب‌الوقوع بودن هجوم بدافزارها به دنیای موبایل هشدار می‌دادند.
خرداد ۲۷