English

فرماندهی از هر نقطه ای در جهان


نویسنده:
ارتش آمریکا در حال توسعه نرم‌افزاری است که امکان مدیریت میدان نبرد در هر نقطه‌ای از جهان را برای فرماندهان فراهم می‌کند.
خرداد ۲۶