English

صدور اولین دستورالعمل امنیت سایبری هوانوردی در آسیای غربی


نویسنده:
کشور قطر دستورالعمل امنیت سایبری هوانوردی خود را برای حفاظت از این صنعت در برابر تهدیدات منتشر کرد.
تیر ۳۱