English

شکار چندین پهپاد به صورت همزمان


سلاح جدید THOR برای شکار همزمان چندین پهپاد معرفی شد.
تیر ۳۱