English

سرقت حساب های توییتر توسط هکرهای داعش


نویسنده:
توییتر تلاش‌های زیادی داشته تا بتواند دست گروه‌های تروریستی را از صفحه‌ی مجازی خود کوتاه کند. 
خرداد ۲۶