English

ساخت روبات، برای شبیه‌ سازی حرکت انسان


نویسنده:
به منظور بهبود شرایط زندگی برای مردم، روبات‌ها باید طرز راه‌ رفتن انسان را یاد بگیرند.
خرداد ۲۷