تیر ۲۵
سما سمیعیان
دبیر خبر | ۱ تیر ۱۳۹۹

ساخت اکوسیستم نوآوری در اراضی اشغالی

کارشناسان اسرائیلی، بئرشبع را به عنوان یک مرکز جدید نوآوری معرفی کرد.

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دَن بلومبرگ (Dan Blumberg)، معاون توسعه منطقه‌ای و صنعتی در دانشگاه بن گوریون گفت که بئرشبع به همراه تل‌آویو یک اکوسیستم جدید نوآوری است.

وی در رویداد سایبرتک (CyberTech ) ضمن اشاره به همکاری ارتش اسرائیل، صنعت، دانشگاه و مقامات محلی با هدف توسعه اکوسیستم جدید در بئرشبع و نگب اظهار داشت :

«این فرصتی بزرگ، نه تنها برای بئرشبع و نگب، بلکه برای دولت اسرائیل و نوید آینده برای نسل بعدی است.»

طبق تحقیقات بین‌المللی، این ایده براساس جغرافیایی نوظهور از مناطق نوآوری در شهرها و مناطق شهری در سراسر جهان از جمله چندین شرکت کوچک تا بین‌المللی با رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه توسعه نیافته انجام شده است.

به گفته بلومبرگ، 3 عامل مهم وجود دارد که در ایجاد یک اکوسیستم یا زیرساخت نوآوری موفق مانند : ساختمان‌ها، جاده‌ها، دسترسی و پارک‌ها نقش دارند. سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و دارایی‌های شبکه، یا به عبارت دیگر چگونگی تعامل مردم و شرکت‌ها در اکوسیستم در سطح اجتماعی. یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم، دانشگاه‌ها هستند که می‌توانند با همکاری شرکت‌ها، صنعت و مراکز پزشکی، سرمایه انسانی و تحقیقات و ایده‌های جدید تولید کنند.

امروز، اکوسیستم نوآوری در بئرشبع از همکاری دانشگاه بن گوریون، مرکز پزشکی دانشگاه سوروکا (Soroka )، شهر بئرشبع، پارک تحقیقاتی فناوری‌های پیشرفته (ATP) شامل حدود 70 شرکت، دولت و چندین انکوباتور تشکیل شده است.

معاون توسعه منطقه‌ای و صنعتی دانشگاه بن گوریون معتقد است که این همکاری تنها آغاز کار است، زیرا دانشگاه در سال‌های آینده 2 برابر خواهد شد و انتظار می‌رود اکوسیستم رشد کند. یکی از تلاش‌های انجام شده به‌وسیله دانشگاه در سال‌های اخیر، یک برنامه تحقیقاتی با پتانسیل سرمایه‌گذاری در برخی زمینه‌های راهبردی از جمله سلامت و بهداشت دیجیتال، فناوری اطلاعات، سایبر و فناوری بیابانی بوده است.

وی اعلام کرد که امروز بئرشبع به یک مرکز سایبری تبدیل شده است، زیرا دانشگاه بن گوریون این شهر را به عنوان یک رهبر در حوزه سایبر معرفی کرده و بسیاری شرکت‌های بین‌المللی امنیت سایبری در حال انتقال به پارک تحقیقاتی فناوری‌های پیشرفته هستند و همچنین واحدهای فناوری اطلاعات ارتش اسرائیل نیز به بئرشبع منتقل می‌شوند.

آوی جاکوبوویتز (Avi Jacobovitz)، مدیرعامل «Gav-Yam» در این کنفرانس گفت که این شرکت تمایل دارد 1.5 میلیارد شِکِل در پارک فناوری‌های پیشرفته نگب Gav-Yam سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد :

«شهرداری بئرشبع، Gav Yam، تأسیسات دفاعی و دولت اسرائیل در این زمینه همکاری کردند. محصول جدید، به عنوان یک مدل و نمونه است که باعث شروع فرآیندهای جدید در جنوب می‌شود. با وجود موفقیت‌ها، چالش‌های زیادی پیش رو هستند و همکاری با دولت برای ادامه موفقیت پارک ضروری است.»

 جاکوبوویتز توضیح داد که پارک به ایجاد اکوسیستم نوآوری در بئرشبع کمک قابل توجهی کرده و بسیاری شرکت‌های بین‌المللی را برای اسکان در این شهر جذب کرده است. وی با بیان اینکه پارک، مرکز ثقل اراضی اشغالی را تغییر داده، افزود که این پارک مهارکننده تغییرات اقتصادی و جمعیتی در نگب است.

منبع: سایبربان

نظرات

سلام این واژه امید چی هست که میدونن 25 سال آینده نمیبینند ولی باز هم امید به زندگی دارن شاید هم آماده روز موعود هستن