English

رای گیری اینترنتی در بستر بلاکچین


نویسنده:
آمریکا به سربازانی که در خارج از کشور قرار دارند اجازه می دهد، از طریق بلاکچین در انتخابات پیش رو شرکت کنند.
آبان ۲۲