English

راه اندازی کمپین اعتصاب علیه شبکه‌های اجتماعی


یکی از هم‌‌بنیان‌گذاران ویکی‌پدیا از کاربران خواست در اعتصاب دو روزه‌ی شبکه‌های اجتماعی شرکت کنند.
مهر ۲۲