حرکت کشورها در پاسخ به حملات سایبری


نویسنده:
با وجود سردرگمی در مورد چگونگی مقابله با مداخلات سایبری روسیه در واشنگتن، فرماندهان نظامی این کشور آماده مقابله سایبری هستند.
آذر ۲۰