حذف حساب کاربری الجزیره از شبکه اجتماعی اسنپ چت


نویسنده:
مالک شبکه اجتماعی اسنپ چت، حساب کاربری شبکه الجزیره قطر را حذف کرد؛ امری که متاثر از درگیری این کشور با عربستان سعودی به نظر می‌رسد.
شبکه الجزیره قطر