English

جداسازی شبکه‌های برق آمریکا با فناوری‌های آنالوگ


نویسنده:
ایالات متحده قصد دارد به منظور مقابله با حملات سایبری، شبکه‌های برق را با فناوری «retro» ایزوله کند.
مهر ۲۲