جاسوسی ایالت متحده از ماهواره‌های اطلاعاتی جدید امارات


نویسنده:
در ماه ژوئیه سال 2013، معاون فرمانده عالی نیروهای مسلح امارات متحده عربی و وزیر دفاع فرانسه توافق نامه ای را برای خرید دو ماهواره اطلاعاتی جدید از فرانسه با یکدیگر به امضا رساندند.
آذر ۲۲