تلاش چینی‌ها برای حاکمیت بر دنیای روباتیک


نویسنده:
چینی‌ها که از هزینه فزاینده استخدام نیروی کار جدید نگران هستند تلاش دارند به سرعت به برترین کشور جهان در زمینه تولید انواع ربات مبدل شوند.