| دبیر شورای عالی فضای مجازی؛

تلاش هدفمند آمریکا برای عدم استفاده مناسب از اینترنت در کشور


نویسنده:
فیروز ابادی،دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: علی‌رغم ادعاهای آمریکا بر دسترسی مناسب به اینترنت در ایران، شرکت‌های آمریکایی تلاش هدفمندی برای عدم استفاده مناسب از اینترنت در کشور ما دارند.
فیروز ابادی،دبیر شورای عالی فضای مجازی