English

تلاش مضاعف سازمان ملل برای تدوین قوانین سایبری


نویسنده:
رقابت های جهانی روسیه و آمریکا برای افزایش نفوذ در جامعه بین الملل، وارد فاز تصویب قوانین کلان سایبری شده است.
اردیبهشت ۳۱