تغییرات آتی فرماندهی سایبری ایالات‌متحده


نویسنده:
وزارت دفاع و فرماندهی سایبری آمریکا درگیر یکی از بزرگ‌ترین تعهداتشان هستند که عبارت است از ارتقاء فرماندهی به ستاد فرماندهی یکپارچه مبارزاتی و عدم وابستگی به فرماندهی استراتژیکی ایالات‌متحده.
آذر ۲۲