English
| تا سال 2022؛

تعداد کاربران گوشی های هوشمند در هند دو برابر می شود


افزایش ارائه خدمات دیتا و کاهش قیمت گوشی‌های هوشمند باعث شده تا استقبال از این محصول در برخی کشورهای در حال توسعه مانند هند به میزان چشمگیری افزایش یابد.
اردیبهشت ۳۱